Oudergids Leader in Me

Op de PWA ligt de focus niet op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken.

Om leerlingen daar goed op voor te bereiden, is het belangrijk dat zij eigentijdse vaardigheden ontwikkelen. Deze levensvaardigheden helpen leerlingen hun persoonlijke levensweg in eigen hand te nemen.

De PWA heeft hiervoor een bewezen (pedagogische) aanpak omarmd: ‘The Leader in Me’. Centraal in de aanpak staan 7 gewoonten. De kinderen leren op een speelse manier leert zichzelf richting te geven. Hierdoor geven zij leiding aan zichzelf en leren wij ‘het goede te doen, ook als niemand kijkt.’ Daarbij vergroot deze aanpak het plezier in leren. Wij werken aan deze vaardigheden door te kijken, denken en doen via de gemeenschappelijke taal van de zeven gewoonten van (zelf)leiderschap. Dit is zichtbaar in het symbool van de boom van de zeven gewoonten.

Hoe wij deze gewoonten vorm geven en wat het inhoudt leest u in deze speciale oudergids.

LIM-oudergids PWA nieuw.pdf (sharepoint.com)

“Samen leren, ontdekken en beleven”