Visie

“Samen verantwoordelijk om jezelf te kunnen zijn’

Op onze school werken we op basis van vertrouwen, verbinding & verantwoordelijkheid. We leren de kinderen leiding te nemen over hun eigen ontwikkeling. We maken met een einddoel voor ogen onze eigen keuzes, werken samen, groeien en zijn trots. Op deze manier kan iedereen het beste uit zichzelf halen.

Als kind speelt een basisschool een grote rol in je nog jonge leven. Je bent er veel en je leert er van alles. Rekenen en taal, maar ook hoe de wereld werkt, dat er verschillen zijn tussen mensen en dat er regels zijn waar je je aan moet houden. Op de Prins Willem Alexanderschool leer je deze dingen, maar je leert er gelukkig nog meer!
We stimuleren onze leerlingen zichzelf te zijn en leiderschap te nemen over hun eigen leven. Hierbij gaan we uit van de unieke talenten van ieder kind. Om deze unieke talenten en eigenschappen ten volste te benutten werken wij vanuit de visie van ‘The Leader in me’, van Dr. Stephen Covey. Met The leader in me werken wij volgens een concept waarbij team, leerlingen en ouders allen betrokken worden om dit mogelijk te maken. De aanpak is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap.
We denken dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je eigen leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap.
We leren kinderen om zich heen te kijken en goede vragen te stellen, zodat ze bewust worden van de wereld om hen heen. We leren kinderen zelf en samen antwoorden te vinden op die vragen. We leren ze creatief te zijn. Dat is meer dan knutselen en tekenen, maar ook je te presenteren en te zoeken naar oplossingen die niet voor de hand liggen. Ze leren plezier te krijgen in de dingen die ze doen, ze leren zich goed uit te drukken en hier krijgen ze zelfvertrouwen van. Daarnaast hebben leerkrachten veel contact met ouders, want samen maken wij ons sterk voor de beste ontwikkeling van uw kind.

Zo gaat uw kind met plezier zijn of haar toekomst tegemoet!

Je voelt je bij ons op school snel thuis.

Hier staan we voor

Rust, structuur en veiligheid. De Prins Willem Alexanderschool is een goed georganiseerde school. Wij hanteren duidelijke dagritmes, rust in de groepen en op de gang en wij accepteren elkaar. Doordat wij een kleine school zijn, kent iedereen elkaar, hebben kinderen zorg voor elkaar en werken binnen en buiten de groepen samen. Wij hebben een individuele benadering naar kinderen. Nadat projecten zijn afgerond, vertellen de kinderen op diverse manieren aan de groep wat zij hebben ontdekt. Hiermee oefenen zij iets waardevols: presenteren!

Dit zien wij

Wees pro-actief: Wij zien dat kinderen zelf veel kunnen en wij stimuleren daarom het zelfstandig leren en het overdenken van oplossingsgerichte keuzes. Wanneer kinderen zich zeker voelen vinden zij het makkelijker om keuzes te maken.

Dit beloven we

We luisteren naar ouders, we zijn laagdrempelig en maken altijd ruimte voor een gesprek. Het hele team voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. De aansluiting op het VO is prima, dat krijgen wij jaarlijks teruggekoppeld. Kinderen zijn zelfstandig, weten goed hoe zij hun werk moeten inplannen en stromen op het juiste niveau in.

Daarom kunnen wij dat

Wij zijn professionals die van elkaar leren en wij werken in een organisatie waarin iedereen gelijk is. Samen vormen wij een sterk team met oog voor ieder kind!

Ontmoet het team

Team

Ons team (voor schooljaar 2022-2023) bestaat uit:

juf Mirande, (groep 8, 12 kinderen) Juf Mirande is er op ma - di- wo - do - vrijdag

juf Maaike, (groep 7, 17 kinderen) juf Maaike op ma - di - wo - do - vrijdag

juf Bianca, juf Esmée (groep 5-6, 24 kinderen) Juf Bianca is er op ma - di - woensdag, juf Esmée op di - wo - do - vrijdag

juf Henny, juf Janine (groep 3-4, 21 kinderen) Juf Janine is er op maandag, juf Henny is er op di - wo - do - vrijdag.

juf Inge (groep 1-2, 23 kinderen) Juf Inge is er op ma - di - wo - do - vrijdag. In de loop van het jaar stromen er nog kinderen in.

juf Janine; Onderwijsassistent op di - donderdagochtend (gr 1-2), di - donderdamiddag kindercoaching/NT2.

juf Gwendolyn; (groep 5-6) Onderwijsassistent op maandag- en dinsdagochtend en donderdagmiddag

meester Gert; Onderwijsassistent ma - di - wo - do - vrijdag (groep 3-4)

juf Daniëlle; Leerkracht (ambulant), administratie di- donderdagochtend

juf Hester; Interne Begeleiding

juf Yvonne; Directeur, drie dagen per week aanwezig.

Ieder kind wordt gezien!