The Leader In Me

In ons onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Om leerlingen daar goed op voor te bereiden, is het belangrijk dat zij eigentijdse lifeskills ontwikkelen. Deze helpen leerlingen hun persoonlijke levensweg in eigen hand te nemen. De PWA heeft hiervoor een (pedagogische) aanpak omarmd: ‘The Leader in Me’. Centraal in de aanpak staan 7 gewoonten. ‘The Leader in Me’ is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs. De werkwijze steekt sterk in op de talenten en betrokkenheid van kinderen. We leren ze om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Plezier in het leren staat daarbij ook hoog in het vaandel.

“Samen leren, ontdekken en beleven”