Het DNA van de PWA

Op de Prins Willem Alexander dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goede gemeenschap: “It takes a whole village to raise a child.” Dit is hoe wij als school eigentijds de katholieke identiteit vertalen:

Kinderen komen op school met hun eigen kwaliteiten die zij verder ontplooien. Wij geloven dat kinderen tot bloei komen in een goede en veilige gemeenschap die we als school willen bieden. Om talenten te leren gebruiken is bewustwording nodig.

Deze bewustwording ontwikkelen wij onder andere met wekelijkse kindgesprekken die gaan over het persoonlijk en schools welbevinden. Dit geeft een basis van vertrouwen en veiligheid. De leerkrachten geven de kinderen het vertrouwen dat ze alle kennis en vaardigheden leren beheersen. De veiligheid zorgt dat kinderen zich kunnen verwonderen over de dagelijkse dingen in het leven. Vanuit deze drie ankerpunten stimuleren wij hun ontwikkeling tot onderzoekende jonge mensen die nieuwsgierig, kritisch en dankbaar in de wereld staan

Wij bemoedigen kinderen tot een positieve houding naar de leerstof én naar elkaar. Door deze persoonlijke ontwikkeling zijn kinderen in staat om dit met anderen te delen. Ze leren om samen te werken en zorg te dragen voor elkaar door, onder andere groep-overstijgende activiteiten, zoals vieringen bij diverse gelegenheden. Bij het organiseren hiervan brengen we kinderen altijd met elkaar in verbinding. Klein zorgt voor groot en groot zorgt voor klein.

De kinderen krijgen tijdens hun basisschoolperiode alle ruimte om te leren wie zij zijn, leren daar uitdrukking aan te geven en daarbij hun eigen leerdoelen te formuleren.

Onze school is een samenleving waarin iedereen zichzelf mag én durft te zijn. Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich betrokken bij en verbonden met elkaar. Er worden op onze school veel activiteiten georganiseerd. Ouders doen dit samen met de leerkrachten en dat maakt dat school intens beleefd wordt, want it takes a whole village to raise a child.

“Samen leren, ontdekken en beleven”