Het DNA van de PWA

Op de Prins Willem Alexander dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goede gemeenschap:

“samen verantwoordelijk om jezelf te kunnen zijn.”

Dit is hoe wij als school eigentijds de katholieke identiteit vertalen: Kinderen komen op school met hun eigen kwaliteiten die zij verder kunnen ontplooien. Wij geloven dat kinderen tot bloei komen in een veilige gemeenschap die we als school willen bieden. Om talenten te leren gebruiken is bewustwording nodig. Dit geeft een sterke basis van vertrouwen en veiligheid. De leerkrachten geven de kinderen het vertrouwen dat ze alle kennis en vaardigheden leren beheersen en tevens leren te reflecteren op zichzelf. De veiligheid zorgt dat kinderen zich kunnen verwonderen over de dagelijkse dingen in het leven.

Vanuit deze ankerpunten stimuleren wij hun ontwikkeling tot onderzoekende jonge mensen die nieuwsgierig, kritisch en dankbaar in de wereld staan. Wij bemoedigen kinderen tot een positieve houding naar de leerstof én naar elkaar. Door deze persoonlijke ontwikkeling zijn kinderen in staat om dit met anderen te delen. Ze leren om samen te werken en zorg te dragen voor elkaar.

De kinderen krijgen tijdens hun basisschoolperiode alle ruimte om te leren wie zij zijn, leren daar uitdrukking aan te geven en daarbij hun eigen leerdoelen te formuleren. Onze school is een samenleving waarin iedereen zichzelf mag én durft te zijn. Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich betrokken bij en verbonden met elkaar. Er worden op onze school heel veel activiteiten georganiseerd. Ouders doen dit samen met de leerkrachten en dat maakt dat school intens beleefd wordt, want it takes a whole village to raise a child.

Onze school is uniek in Ermelo. Een kleine, katholieke school met een beproefde, vernieuwende manier van onderwijzen.Het ervaren team stimuleert kinderen met name op de volgende gebieden:

zelfstandig leren werken en plannen

het ontwikkelen van creativiteit

presentaties te geven voor de klas en op het podium vanaf groep 1

het leren vanuit onderzoeksvragen bij de projecten over wereldoriëntatie

uitdagingen te zoeken, zodat je wordt wie je bent!

Een kleine basisschool waar de kinderen de individuele aandacht krijgen die nodig is. Kinderen voelen zich op deze school veilig, gekend en leren heel veel, zowel op sociaal als cognitief gebied! Dit én meer vindt plaats op een school die goed bekend staat en waar een prima sfeer is. Kinderen en ouders geven de school een Ruim Voldoende! Zij kiezen bewust voor deze school, kom dus zeker een bezoekje brengen, onze deur staat voor u open!

“Samen leren, ontdekken en beleven”