De 7 Gewoonten

Wees proactief

Pro-actief zijn betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes en gedrag. Gewoonte 1 is de sleutel tot het gebruik van alle andere gewoonten. Dat is ook de reden waarom het de eerste is. Als je pro-actief bent zeg je: Ik neem de leiding over mijn eigen leven. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn keuzes. Ik kan kiezen hoe ik op andere mensen of op situaties reageer. Ik zit zelf ‘achter het stuur!’.

Begin met het einddoel voor ogen

Op school zijn we met de kinderen bezig met het bepalen van het einddoel. Ze bepalen voor zichzelf een doel. Aan dit doel gaan ze werken. Deze doelen kunnen per kind en per leeftijdscategorie sterk verschillen. Op basis van de doelen wordt met de kinderen een plan gemaakt. Het is wel de bedoeling dat het kind de baas over het plan is. In de kind-oudergesprekken worden deze doelen     op school ook met ouders besproken.

Belangrijke zaken eerst

Belangrijke zaken eerst, eerst werken en dan spelen. Dit betekent dat je bepaalt wat het belangrijkst is en dat je dat dan ook als  eerste regelt. Het werken met planningen of lijstjes kan kinderen in deze erg goed helpen. Het geeft kinderen visuele ondersteuning van alle gedachten die ze hebben. Zo leert het kind al vroeg keuzes in de planning maken. Deze keuzes zal het kind ook op school en later in het leven moeten maken.

Denk Win-Win

Zoek naar voordeel voor iedereen. De gedachte achter  deze gewoonte is dat je gelooft dat iedereen  kan winnen. Het is niet ik-of-jij, het is wij.  In dit geloof gaan we ervan uit dat er genoeg  voor iedereen is. Als je win-win denkt ben je  gelukkig als een ander iets goeds overkomt.
We leren de kinderen op school leren welke situaties er zijn. We gaan hierbij uit van de volgende opties:

win-verlies, verlies-verlies of win-win
Het belangrijkste van het leren omgaan met gewoonte 4 is het leren inzien van voordelen voor anderen.


Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Bij deze gewoonte leren we kinderen dat het beter is om eerst te luisteren voordat je praat. Door de tijd te nemen om naar een ander te luisteren, te luisteren met de intentie de ander echt te begrijpen, kunnen een hoop conflicten voorkomen worden. 

Creëer Synergie

Synergie ontstaat als twee of meer mensen samen werken aan een betere oplossing   dan ze in hun eentje hadden kunnen vinden. Het is niet jouw manier of de manier van de andere. Het is een betere manier. Dit wordt wel eens 1 + 1=3 genoemd. Dit is mogelijk doordat twee mensen samen over hun ideeën gaan nadenken.
Daar waar er in het onderwijs vaak van gelijkheid tussen kinderen wordt uitgegaan doen we dit door toepassing van deze gewoonte juist niet. We erkennen, nee sterker nog, we omarmen verschillen.

Houd de zaag scherp

Met houd de zaag scherp wordt bedoeld dat je moet zorgen voor evenwicht in je leven. Gewoonte 7 herinnert ons eraan dat we het beste uit onszelf kunnen halen als we in balans zijn.
We willen de kinderen leren dat ze goed moeten zorgen voor lichaam, geest, hart en ziel. Zorg je niet goed voor jezelf, dan is het moeilijk om goed te functioneren.