MR

De schoolgids, groepsindelingen voor nieuwe schooljaren, schoolbegrotingen en nog veel meer.

We zijn blij dat ouders mee willen denken over beleidsmatige zaken.

Onze MR bestaat uit de ouders: Arjan de Ridder (vz) en Henkjan Heilijgers

en de leerkrachten: Bianca van Gool en Henny Walravens

Ouders zijn welkom om de vergaderingen van de MR bij te wonen.

De week voorafgaand aan de datum wordt er een aankondiging gedaan in de nieuwsbrief/Parro

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.willemalexander@catent.nl

Een professionele cultuur betekent educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid!