Combigroepen

Wij werken in combinatiegroepen. De samenstelling daarvan wordt zo gekozen dat voor iedereen vooral sprake is van voordeel. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatiegroepen een positieve uitwerking hebben op de kinderen zelf. Kinderen leren erg veel van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen.

Jaarlijks wisselen ze van rol in de groep: van jongste naar oudste. Hierdoor zien we tussen de leerlingen vaak een band ontstaan die gedurende de basisschoolperiode sterker wordt. Iedereen kent elkaar. Dat bevordert het sociale contact en het erbij horen.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en goed leren samenwerken. De leerkrachttijd die daardoor overblijft benutten we voor het individuele kind. Het onderwijs op onze school is groepsgericht en houdt zoveel mogelijk rekening met het individuele kind in de groep.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Groep 3-4

Juf Janine

Juf Henny

Juf Henny

Juf Henny

Juf Henny

Groep 5-6

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Esmeé

Juf Esmeé

Groep 7

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

Groep 8

Juf Mirande

Juf Mirande

Juf Mirande

Juf Mirande

Juf Mirande

In elke groep zullen we komend jaar werken met een vaste onderwijsassistent in de groep

In groep 1-2 Juf Janine

In groep 3-4 Meester Gert

In groep 5-6 Juf Gwendolyn

De specialiteiten van het team zijn, naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs:

ICT-coördinator: Esmee

Kindercoach: Janine

HB specialist: Esmee

Intern Begeleider: Hester

Opleider in de school: Esmee

Rekenspecialist: Henny

Remedial Teachers: Henny, Inge

Taal en leesspecialist: Inge

Wetenschap & Technologie: Esmee

Opleidingen: Henny rondde in 2020 de opleiding tot rekenspecialist af. Esmee behaalde POST-HBO (W&T) Wetenschap & Techniek en volgt momenteel de opleiding tot HB specialist.

“Samen leren, ontdekken en beleven”