Combigroepen

Wij werken in combinatiegroepen. De samenstelling daarvan wordt zo gekozen dat voor iedereen vooral sprake is van voordeel. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatiegroepen een positieve uitwerking hebben op de kinderen zelf. Kinderen leren erg veel van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen.

Jaarlijks wisselen ze van rol in de groep: van jongste naar oudste. Hierdoor zien we tussen de leerlingen vaak een band ontstaan die gedurende de basisschoolperiode sterker wordt. Iedereen kent elkaar. Dat bevordert het sociale contact en het erbij horen.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en goed leren samenwerken. De leerkrachttijd die daardoor overblijft benutten we voor het individuele kind. Het onderwijs op onze school is groepsgericht en houdt zoveel mogelijk rekening met het individuele kind in de groep.

image-2.png

In elke groep zullen we komend jaar werken met een vaste onderwijsassistent in de groep

In groep 1-2 Juf Janine

In groep 3-4 Meester Gert

In groep 5-6 Juf Gwendolyn

In groep 7-8 Meester Gert in de middag

De specialiteiten van het team zijn, naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs:

Cultuurcoördinator: Bianca

ICT-coördinator: Esmee

HB specialist: Esmee

Intern Begeleider: Hester

Opleider in de school: Esmee ( zij start dit schooljaar met haar opleiding)

Rekenspecialist: Henny

Remedial Teachers: Henny, Inge

Taal en leesspecialist: Inge

Wetenschap & Technologie: Esmee

Opleidingen: Henny rondde in 2020 de opleiding tot rekenspecialist af. Esmee behaalde POST-HBO (W&T) Wetenschap & Techniek en volgt momenteel de opleiding tot HB specialist.

“Samen leren, ontdekken en beleven”