Betrokken ouders, leuke activiteiten, goed voor elkaar!

Bestuur van de Oudervereniging

Doelstelling
De oudervereniging heeft als doel een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school. Dit door de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.

Taken
Alle ouders van kinderen op de Prins Willem Alexander zijn automatisch lid van de Oudervereniging. In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak.

Belangen van ouders behartigen bij schoolbestuur en MR. Waar nodig zullen wij de belangen van de ouders behartigen bij de schoolleiding en de MR door het uitbrengen van (gevraagde en ongevraagde) adviezen over zaken die ouders en of verzorgers in het bijzonder aangaan. Ook andersom kan het schoolbestuur en het leraren team ons kwesties voorleggen. Zijn er zaken die wij in dit kader kunnen oppakken of onder de aandacht moeten brengen? Laat het een van de leden van het bestuur weten!

Organisatie van activiteiten. Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, ouders en leerkrachten, beleven aan school. Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging en gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Bij de organisatie van de volgende activiteiten is de oudervereniging betrokken: Sinterklaas, Kerst, Schoolreis, Vastenactie, Schoolfotograaf, Schoolfeest, Koningsspelen, Avondvierdaagse en Afscheidsavond groep 8. Dit is slechts een greep uit alle activiteiten.

Bestuur
De activiteiten van de vereniging worden georganiseerd en gecoördineerd door het Bestuur van de Oudervereniging (BOV). Deze bestaat uit ouders en één lid van het onderwijsteam en komt vijf à zes keer per jaar bij elkaar.

Op de foto hierboven staan alle bestuursleden:

Robin, vader van Lotte (gr 5) en Femke (gr 1)

Marije, moeder van Pepijn (gr 6) en Joris (gr 2)

Suzan, moeder van Juliëtte (gr 7) en Lucas (gr 6)

Jonna, moeder van Stijn (gr 5)

Else, moeder van Jonne (gr 6) en Fenna (gr 4)

Vivianne, moeder van Elliot (gr 5)

Renske, moeder van Ninthe (gr 7) en Fione (gr 5)

Willeke, moeder van Owen (gr 4) Dion en Liam (gr 1)

Toegevoegd teamlid: Juf Henny Walravens (gr 3-4)

Daarnaast kennen de grotere activiteiten een commissie, bestaande uit een of meerdere BOV leden en andere ouders, welke de betreffende activiteit verder uitwerkt en organiseert.

Wil je graag een actieve(re) rol spelen op de school door te helpen bij activiteiten? Of door een plek in het bestuur? Laat het ons weten!

“Samen leren, ontdekken en beleven”