Praktische documenten

Hieronder vind u alle praktische documtenten en informatie over het onderwijs op de PWA

- Schoolgids 2023-2024

- Kleuteronderwijs van de PWA

- Jaarkalender 2023-2024

- Formulier aanvraag verlof

- Pestprotocol

- Mediaprotocol

- Schoolplan 2023-2026

- Schoolplan op een poster

Download

Schoolgids 2023-2024

Onze schoolgids bevat praktische informatie, maar geeft ook een beschrijving van de organisatie van ons onderwijs.

Download
Download

Kleuteronderwijs van de PWA

Onze manier van werken is gebaseerd op de principes van basisvorming. Download het document om hier meer over te weten te komen.

Download
Download

Jaarkalender 2023-2024

Het jaarrooster is vastgesteld door het team en de MR. Het krijgen van verlof buiten deze vakanties om, is slechts bij uitzondering mogelijk. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

De vakanties en de studiedag van dit schooljaar zijn door de MR vastgesteld. Het jaaroverzicht vindt u in de bijlage.

Download
Download

Formulier aanvraag verlof

Aanvraagformulier extra verlof en andere gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f en 11 onder g van de Leerplichtwet 1969.

Download
Download

Pestprotocol

Lees hoe wij pestgedrag voorkomen. Ook is er een plan van aanpak wanneer er ondanks de voorzorg toch gepest wordt. Ook maakt de school in de bovenbouw gebruik van waarschuwingen. Dit om de leerlingen bewust en mede verantwoordelijk te maken voor hun ongewenste gedrag.

Download
Download

Mediaprotocol

Lees hoe wij omgaan met media en digitalisering op onze school.

Download
Download

Schoolplan 2023-2026

Lees waar wij ons de komende jaren in willen ontwikkelen!

Download
Download

Schoolplan op een poster

Het schoolplan is een uitgebreid verhaal. Op deze poster krijgt u inzichtelijk welke plannen wij gaan verwezenlijken.

We hebben daar de tijd voor tot eind 2022.

Download