Een kijkje bij de plusklas!

Luca-Jane en Rik vloggen de plusklas. Deze groep krijgt extra uitdaging en een stukje begeleiding in het leren ‘leren, plannen en organiseren’.

Meer nieuws