Eindtoets Basisonderwijs

Voor de meivakantie kregen we de uitslag van ROUTE8! Dit is de adaptieve eindtoets die wij jaarlijks in groep 8 afnemen.

Wederom scoorde onze school zeer goed met een gemiddelde van 216. Dat ligt ruim boven de bovengrens die de inspectie hanteert!

Op het onderdeel rekenen scoorden we zelfs nog hoger; een gemiddelde van 221!

Daar zijn we best een beetje trots op!

Meer nieuws