Weetjes

  • Op 31 januari tussen 13:30 en 20:00 uur hebben wij open dag. Kom een kijkje nemen in de school om te ervaren op welke manier wij vorm geven aan ons onderwijs. Nieuwsgierigheid, creativiteit, vertrouwen en zelfstandigheid zijn een paar kernwoorden die wij van harte onderstrepen. ’s Middags zijn er ouders en kinderen aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Na schooltijd hebben de leerkrachten tijd om met u in gesprek te gaan. Op andere dagen bent u ook welkom! Maak daarvoor een afspraak met de directeur, Christie van Seventer, 0341 551159.
  • Samen met de Gelderse Sport Federatie creëren wij rondom het nieuwe schoolgebouw een fijn en natuurlijk schoolplein voor alle kinderen van onze school en natuurlijk ook voor de kinderen uit de buurt die willen komen spelen.
  • Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van de Stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor ontwikkelen met passie”. Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de stichting, vindt u op www.catent.nl
  • Van de inspectie kregen wij feedback op de manier waarop wij wereldoriëntatie geven. Zij waren onder de indruk van de motivatie en betrokkenheid van kinderen, hun manier van samenwerken, de opzoekvaardigheden, de begeleiding van de leerkrachten hierbij en de manier waarop wij bijhouden wat de kinderen allemaal leren. Wij gingen er al van uit dat dit mooi onderwijs is, maar het is fijn om te horen dat het ook vanuit de hoek van de inspectie wordt gewaardeerd wat wij doen!
  • Een goede, fijne en veilige school waar wij het belangrijk vinden dat je goed met elkaar omgaat en waar je mag zijn wie je bent (kindertevredenheidsonderzoek groep 6-7-8, juni 2016)
  • Zoekt u een goede school voor uw kind? Ons onderwijs en begeleiding zorgt er voor dat de kinderen goed voorbereid en zelfverzekerd over wat zij kunnen doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. De sfeer en de dagelijkse praktijk ervaren zal u vast helpen om een keuze te maken.  Neem telefonisch of via de mail contact op met de directeur: 0341 551159 / info@rkpwa.nl
  • Kijk voor de laatste leuke nieuwtjes van de groepen op hun eigen pagina. Klik op het tabblad groepen en maak uw keuze.
en ook wel bijhouden of het compleet blijft…

Verrijkingsklas

Vakantierooster 2016-2017

Stilteklas

Afsluiting creatieve middag

Mediawijsheid

Bezoek Sint Nicolaas

ICT en onderwijs

Zeskamp

Nieuw schoolgebouw

ICT school


Archief
De RKPWA maakt
deel uit van Catent
 
RK Basisschool
Prins Willem-Alexander
De Wetstraat 8-10
3851 ZV Ermelo
0341 551 159
info@rkpwa.nl
 

Copyright © RKPWA 2017. Realisatie The Satisfactorie