Weetjes

  • De eerste week zit er op. Het lijkt er op dat de kinderen snel gewend zijn aan hun nieuwe leerkrachten, klas en school! Heel veel leerplezier dit jaar, hopelijk is dit het laatste jaar in het ‘oude’ gebouw.
  • Het nieuwe schoolgebouw is gepresenteerd aan de buurtbewoners tijdens een informatie-avond en ook aan het college van B&W van onze gemeente. Op dit moment wordt het gebouw zo duurzaam mogelijk gemaakt, zodat het helemaal aan de normen en eisen van deze tijd voldoet. Tegelijkertijd zijn we bezig om een fijn en natuurlijk schoolplein te creëren voor alle kinderen van onze school en natuurlijk ook voor de kinderen uit de buurt die willen komen spelen.
  • Van de inspectie kregen wij feedback op de manier waarop wij wereldoriëntatie geven. Zij waren onder de indruk van de motivatie en betrokkenheid van kinderen, hun manier van samenwerken, de opzoekvaardigheden, de begeleiding van de leerkrachten hierbij en de manier waarop wij bijhouden wat de kinderen allemaal leren. Wij gingen er al van uit dat dit mooi onderwijs is, maar het is fijn om te horen dat het ook vanuit de inspectie wordt gewaardeerd wat wij doen!
  • Een goede, fijne en veilige school waar wij het belangrijk vinden dat je goed met elkaar omgaat en waar je mag zijn wie je bent (kindertevredenheidsonderzoek groep 6-7-8, juni 2016) Onze ouders zijn ook heel enthousiast over onze school. De RKPWA is een school waar het heel normaal is om onderwijs op maat te bieden. Ons zeer ervaren team heeft oog voor de mogelijkheden van elk kind. Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en creativiteit van kinderen binnen een goed georganiseerde en vaste structuur is onze basis. We gebruiken elementen uit het vernieuwingsonderwijs, Jenaplan.  Onze manier van werken bevordert dat kinderen goed voorbereid en zelfverzekerd over wat zij kunnen doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs.  Zoekt u een goede school voor uw kind? De sfeer en de dagelijkse praktijk ervaren zal u vast helpen om een keuze te maken.  U kunt contact opnemen met Christie van Seventer via de mail  info@rkpwa.nl of  de telefoon 0341 551159.
  • Kijk voor de laatste leuke nieuwtjes van de groepen op hun eigen pagina. Klik op het tabblad groepen en maak uw keuze.
  • Wanneer u wilt bellen om iets door te geven of iets te vragen vinden wij het erg handig dat u dat voor of na schooltijd doet. Het stoort dan zo min mogelijk tijdens de lessen. het telefoonnummer is: 0341 551159. Wilt u alstublieft geen ziekmeldingen doorgeven via e-mail? Deze informatie lezen wij vaak pas later op de dag.
en ook wel bijhouden of het compleet blijft…

Verrijkingsklas

Vakantierooster 2016-2017

Stilteklas

Afsluiting creatieve middag

Mediawijsheid

Bezoek Sint Nicolaas

ICT en onderwijs

Zeskamp

Nieuw schoolgebouw

ICT school


Archief
De RKPWA maakt
deel uit van Catent
 
RK Basisschool
Prins Willem-Alexander
De Wetstraat 8-10
3851 ZV Ermelo
0341 551 159
info@rkpwa.nl
 

Copyright © RKPWA 2016. Realisatie The Satisfactorie